BAMA GmbH - Impressum

Adres: Pfalzgraf-Otto-Str. 50, 74821 Mosbach, Niemcy
Tel.: +49 (0)6261 – 801 - 0
Faks: +49 (0)6261 – 801 - 290
E-Mail: contactbama@bama.eu

Prezes
Frank Batty
Dr. Stefan Rassau

Siedziba spółki
Mosbach, Niemcy

Sąd rejestracji
Sąd Rejonowy w Mannheim, Wydział Gospodarczy (HRB) 731989

Nr VAT
DE815264385

Osoba odpowiedzialna na mocy § 55 ust. 2 niemieckiej ustawy medialnej (RStV)
Frank Batty
Pfalzgraf-Otto-Str. 50
74821 Mosbach
Deutschland

 

Treść strony internetowej

Bama GmbH (sp. z o.o.) dokłada wszelkiej staranności, by przekazywać Państwu informacje wysokiej jakości. Bama GmbH nie przyjmuje jednak na siebie żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, wyczerpujący charakter czy jakość udostępnionych informacji. Co do zasady wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Bama GmbH, które odnoszą się do szkód materialnych bądź niematerialnych, powstałych wskutek wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub przez wykorzystanie błędnych lub niepełnych informacji, chyba że można wykazać, iż wynika to z udowodnionego, umyślnego lub rażąco niedbałego działania Bama GmbH.

Odsyłacze i linki

Pomimo pieczołowitej kontroli Bama GmbH nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za treści na stronach zewnętrznych, do których jej strona zawiera linki. Za treści na stronach, do których linki znalazły się w witrynie BAMA GmBH odpowiadają wyłącznie podmioty nimi zarządzające.

Prawa autorskie

Bama GmbH dokłada wszelkich starań, by przestrzegać praw autorskich do materiałów graficznych, dźwiękowych i tekstowych wykorzystywanych we wszelkich publikacjach, wykorzystywać własne materiały graficzne, dźwiękowe i tekstowe lub korzystać z materiałów graficznych, dźwiękowych i tekstowych, do których zakupiła prawa. Jeżeli w witrynie internetowej BAMA GmbH znajdą się mimo to nieoznaczone, a chronione prawem autorskim materiały graficzne, dźwiękowe bądź tekstowe, oznacza to, że Bama GmbH nie była w stanie ustalić właścicieli tych praw. W przypadku tego rodzaju nieumyślnego naruszenia praw autorskich Bama GmbH po powiadomieniu usunie takie materiały ze swoich publikacji albo opatrzy je informacją o prawach autorskich.