Privacyverklaring

Algemene inleiding

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en willen graag uw veiligheid garanderen wanneer u onze internetsite bezoekt. Ons handelen op het gebied van gegevensbescherming voldoet in het bijzonder aan de eisen van de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu) en de Telemediengesetz (TMG). Op dit punt willen wij u graag informeren over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij willen er vooraf op wijzen dat deze privacyverklaring alleen betrekking heeft op onze websites en niet van toepassing is op websites van derden waarnaar wij in de vorm van links verwijzen.

Doel bescherming

Het doel van deze privacy verklaring is het beschermen van persoonsgegevens. Daarbij gaat het om alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Dit omvat vooral informatie die het mogelijk maakt om conclusies te trekken over uw identiteit (bijv. informatie zoals naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer).

Technische eisen

Uw browser verstuurt bepaalde gegevens naar de webserver van onze website, zodat u een verbinding met onze website tot stand kunt brengen. Dit is technisch noodzakelijk, zodat de door u opgeroepen informatie door de website beschikbaar kan worden gemaakt. Om dit mogelijk te maken worden o.a. uw IP-adres, datum en tijdstip van uw aanvraag en het besturingssysteem maximaal 7 dagen opgeslagen en gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens voor een beperkte periode op te slaan om onze rechtmatige belangen te beschermen om in geval van ontoelaatbare toegang of de poging ons via deze weg doelbewust te schaden een herleiding van persoonsgegevens in het werk te stellen (Art. 6, lid 1, onder f AVG). De gegevens worden alleen voor dit en geen ander doel door ons bewaard of doorgegeven, zonder dat wij u daarover vooraf in kennis stellen of om toestemming vragen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen om bijv. te herkennen of u websites vanaf hetzelfde apparaat of dezelfde browser herhaaldelijk bezoekt. In het algemeen gebruiken we cookies om de interesse in onze website te analyseren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. U kunt onze websites in principe ook zonder cookies oproepen.
Cookies kunnen meestal worden uitgeschakeld of verwijderd met behulp van tools die in de meeste commerciële browsers beschikbaar zijn. De instellingen moeten voor elke browser die u gebruikt afzonderlijk en individueel worden ingesteld. De verschillende browsers hebben hiervoor verschillende functies en opties.
Om onze website volledig en comfortabel te kunnen gebruiken, moet u die cookies accepteren die het gebruik van bepaalde functies mogelijk maken of het gebruik ervan comfortabeler maken. In het volgende overzicht kunt u zien voor welk doel de door ons gebruikte cookies worden gebruikt en hoe lang ze worden opgeslagen: 

Cookie-lijst

Naam

Pagina

Functie

Opslagperiode

_gat

www.bama.eu

Wordt door Google Analytics gebruikt om het aantal verzoeken te beperken.

2 jaar

_ga

www.bama.eu

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische informatie te genereren over hoe de bezoeker de site gebruikt.

Tot het einde van de sessie

_gid

www.bama.eu

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische informatie te genereren over hoe de bezoeker de site gebruikt.

Tot het einde van de sessie

 

De tekst op onze cookiebanner informeert u over het gebruik van deze cookies wanneer u onze website oproept en u accepteert ze door de website te blijven gebruiken of door op de knop "Accepteren" te klikken.

Soorten cookies

Om u de meest voorkomende soorten cookies preciezer te kunnen toelichten, hebben we ze hieronder voor uw begrip uitgelegd:

 • Session-cookies (sessiecookies)
  Met behulp van sessiecookies kunnen gebruikers en de door hen uitgevoerde wijzigingen op een website worden herkend. Ze maken het mogelijk dat de website uw bewegingen over de afzonderlijke pagina's kan volgen, zodat informatie die al is ingevoerd/opgeslagen, niet opnieuw hoeft te worden ingevoerd/opgeslagen. Een voorbeeld hiervan zijn winkelmandjes in webwinkels. De sessiecookie slaat de geselecteerde producten op in het winkelmandje, zodat het mandje de juiste artikelen bevat bij betaling aan de kassa. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u zich afmeldt of verliezen hun geldigheid zodra de sessie automatisch is verlopen.
 • Permanente of protocolcookies
  Een permanente of protocolcookie slaat de informatie en instellingen van de gebruiker op de computer van de gebruiker op gedurende de periode voorzien in de vervaldatum. Dit resulteert in snellere en gemakkelijkere toegang, omdat u bijvoorbeeld geen taalinstellingen of inloggegevens opnieuw hoeft in te voeren. De cookie wordt automatisch verwijderd aan het einde van de opslagperiode.
 • Cookies van derden
  In de regel hebben cookies van derden geen invloed op het gebruik van de site, omdat ze niet afkomstig zijn van de exploitant van de website. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om informatie voor reclame, door gebruiker gedefinieerde inhoud en webstatistieken te verzamelen en om deze informatie met derden te delen.
 • Tracking cookies
  Tracking cookies zijn speciale tekstbestanden die de mogelijkheid bieden om gegevens te verzamelen over het gedrag van de internetgebruiker. Dit is bedoeld om informatie te verzamelen over de belangrijkste interessegebieden van de gebruiker, om bijvoorbeeld op maat gemaakte reclameaanbiedingen te kunnen lanceren. Tracking cookies worden daarom niet alleen geplaatst wanneer u zich registreert, maar automatisch wanneer u de website bezoekt.

De hiervoor genoemde exemplarische weergave van de meest voorkomende vormen van cookies is bedoeld om u een globaal overzicht te geven van deze vorm van verzamelen. Deze informatie pretendeert niet uitputtend te zijn. Als gevolg van technische IT-ontwikkeling mag worden aangenomen dat in de loop der tijd nog andere soorten cookies zullen worden ontwikkeld. Informeer uzelf regelmatig voordat u onze website gebruikt over actuele wijzigingen in onze privacyverklaring.

 

Gebruiker van ons contactformulier:

Er is een contactformulier op onze website dat gebruikt kan worden voor elektronisch contact. Om een veilige overdracht van uw gegevens te garanderen, gebruiken wij tijdens de overdracht een volgens de stand der techniek versleutelde verbinding met SSL-certificaat. Door op de knop "Verzenden" te klikken, geeft u toestemming voor de overdracht van de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons. Dat u de inhoud van deze passage en ons privacyverklaring hebt gelezen en geaccepteerd bevestigt u al vóór het versturen van uw persoonsgegevens via ons contactformulier. Wij slaan uw naam en e-mailadres en eventuele andere door u verstrekte gegevens op, zodat wij contact met u kunnen opnemen en zo goed mogelijk uw vraag kunnen beantwoorden. Enerzijds kunnen wij u op deze manier de service bieden die u van ons verwacht en anderzijds geeft het ons de mogelijkheid om onszelf voortdurend te verbeteren (Art. 6, lid 1, onder f AVG).

Tracking tools

Onze website gebruikt functies van verschillende webanalysediensten van andere ondernemingen zoals bijv. Google Inc. Hierna zullen we nader toelichten om welke diensten het gaat en welke gegevens worden geanalyseerd.

Gebruik van Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze online-diensten (bijv. wanneer, waar en hoe vaak u onze website bezoekt, inclusief IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Zodat de persoonlijke referentie van uw IP-adres wordt weggelaten, wordt deze onmiddellijk na het vastleggen ervan ingekort (bijv. door het verwijderen van de laatste 8 bits) en daardoor geanonimiseerd. IP-anonimisering geldt ook voor alle lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Europese Economische Ruimte. Voor meer informatie over IP-anonimisering en het gebruik van gegevens door Google kunt u terecht op: Meer informatie over IP-anonimisering en het gebruik van gegevens door Google vindt u onder: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de 

Als u zelf wilt beslissen welke informatie Google verzamelt over de websites die u bezoekt, kunt u een opt-out add-on voor uw internetbrowser downloaden. Deze add-on verhindert echter niet dat gegevens tevens naar ons of naar andere webanalyseservices die wij gebruiken, worden verzonden. Meer informatie over het gebruik en de installatie van de add-on vindt u onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als u een mobiel apparaat (bijv. een smartphone) gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, of als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Google Analytics op deze website in het algemeen, klik dan op deze link om de overdracht van de analysegegevens naar Google Analytics te voorkomen. Bovenstaande link is ook mogelijk als alternatief voor de reeds beschreven browser add-on, omdat deze een "opt-out cookie" activeert, die alleen geldig is voor deze browser en dit domein. Als cookies in deze browser worden verwijderd, gaat ook deze cookie verloren en moet u opnieuw op de link klikken.

 

MyFonts Counter

Op deze website gebruiken we MyFonts Counter, een webanalyseservice van MyFonts Inc, 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Op grond van de licentieovereenkomst wordt Page-View-Tracking uitgevoerd door het aantal bezoeken aan de website voor statistische doeleinden te tellen en door te sturen naar MyFonts. MyFonts verzamelt alleen anonieme gegevens. Het doorgeven van de gegevens vindt indien nodig plaats door het activeren van Java Script-code in uw browser. Om de uitvoering van de Java Script-code door MyFonts geheel te vorkomen, kunt u een Java Script Blocker installeren (Bijv. www.noscript.net). Meer informatie over MyFonts Counter vindt u in de privacyvoorwaarden van MyFonts onder http://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/#Privacy

Verdere algemene informatie

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij evalueren de privacyverklaring regelmatig om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen, rechterlijke uitspraken, de regelgeving van de toezichthoudende autoriteiten, afgestemd is op opkomende trends en de ontwikkeling van technische normen. In zoverre behouden wij ons het recht voor om de privacyverklaring aan te passen aan nieuwe wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en andere wijzigingen in de feitelijke of juridische situatie. Informeert u zich daarom aan het begin van het gebruik van ons webaanbod altijd over de op dat moment geldende privacyverklaring.

 

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?
(Art. 13, lid 1, onder a, b AVG)

Bama GmbH is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens op onze website. De contactgegevens vindt u in het impressum. Op dit adres kunt u onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken: 

Bama GmbH
An den Datenschutzbeauftragten
Pfalzgraf-Otto-Straße 50
74821 Mosbach, Duitsland
E-mail: datenschutz@bama.eu
Tel.: +49(0)6261/801-268

 

Wie ontvangt uw persoonlijke gegevens?
(Art. 13, lid 1, onder e, f AVG)

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en geven ze niet door aan derden, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven of het doorgeven gebaseerd is op een wettelijke of contractuele verplichting. In geïsoleerde gevallen geven wij verwerkers opdracht om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit gebeurt in overeenstemming met art. 28 AVG en op basis van een contract voor gegevensverwerking.
Wij verwerken persoonsgegevens op onze website uitsluitend in Duitsland en geven deze niet door aan een derde land.

 

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?
(Art. 13, lid 2, onder a AVG)

De wetgever heeft verschillende bewaarverplichtingen en -termijnen vastgesteld.

In principe slaan wij uw gegevens slechts zolang op als wettelijk vereist is.

Na het verstrijken van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig gewist als ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Gegevens die wij op basis van uw toestemming verwerken, worden opgeslagen totdat toestemming wordt ingetrokken of zolang de gegevens nodig zijn. Gegevens die wij op basis van een rechtmatig belang verwerken, slaan wij op zolang het rechtmatige belang bestaat.

Handelsrechtelijke of financieel relevante gegevens van een afgesloten boekjaar worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften na nog eens tien jaar gewist, tenzij langere bewaartermijnen worden voorgeschreven of om rechtmatige redenen noodzakelijk zijn. Indien voor de gegevens geen specifieke bewaartermijnen gelden, worden ze gewist wanneer de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, niet langer van toepassing zijn.

 

Voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?
(Art. 13, lid 1, onder c, d AVG)

We hebben de doeleinden en de rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking reeds toegelicht. Daarnaast geldt in het algemeen het volgende: Indien nodig verwerken wij uw gegevens om rechtmatige belangen van ons of van derden te beschermen in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f AVG, bijvoorbeeld voor het instellen van rechtsvorderingen en verweer in juridische geschillen of voor het waarborgen van de werking van de IT en de veiligheid.

Indien wij een rechtmatig belang hebben of schriftelijke toestemming van u hebben gekregen om uw persoonsgegevens te verwerken, verwerken wij uw gegevens voor externe communicatie- en marketingdoeleinden op basis van art. 6, lid 1, onder a of f AVG. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.
Om aan de wettelijke vereisten te voldoen, kunnen of moeten wij, voor zover noodzakelijk, uw gegevens verwerken en doorgeven aan derden (conform art. 6, lid 1, onder c).
Wij gebruiken uw gegevens op geen enkele wijze voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Wij gebruiken ook cookies om u beter van dienst te kunnen zijn bij het gebruik van onze website en om het gebruik van deze website voor u gemakkelijker te maken (art. 6, lid 1, onder f AVG).

Welke rechten en plichten heeft u?
(Art. 13, lid 2, onder b, c, d, e AVG)

Elke betrokkene heeft de volgende rechten:

 • Volgens art. 15 AVG heeft u recht op informatie. Dit betekent dat u van ons een bevestiging kunt verlangen of wij persoonsgegevens over u verwerken.
 • Volgens art. 16 AVG heeft u recht op correctie. Dit betekent dat u van ons kunt verlangen om eventuele onjuiste persoonsgegevens over u te corrigeren.
 • Volgens art. 17 AVG heeft u het recht op verwijdering ("recht op vergetelheid"). Dit betekent dat u van ons kunt verlangen dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen — tenzij wij uw gegevens niet kunnen verwijderen omdat wij bijv. moeten voldoen aan wettelijke bewaarverplichtingen.
 • Volgens art. 18 AVG heeft u het recht op beperking van de verwerking. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens — afgezien van de opslag ervan — praktisch niet meer verwerken.
 •  Volgens art. 20 AVG heeft u recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit betekent dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke persoon.
 •  Volgens art. 7, lid 3 AVG heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming voor de toekomst in te trekken.
 •  Volgens art. 77 AVG heeft u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 Bovendien hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen; dit zullen wij aan het einde van deze informatie over gegevensbescherming nader toelichten.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (zie hierboven voor contactgegevens).

 

Bevoegde toezichthoudende autoriteit

"Landesbeauftragte" (deelstaatfunctionaris) voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Baden-Württemberg
Adres: Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, Duitsland
Postadres: Postfach 102932, 70025 Stuttgart, Duitsland
Tel.: +49 (0) 711 61 55 41 - 0
E-mail:poststelle@lfdi.bwl.de

 

Informatie over uw recht van bezwaar volgens art. 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U hebt te allen tijde het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f van de AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4, lid 4 AVG.

Als u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims dient.

U kunt uw bezwaar schriftelijk (per e-mail of per post) richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming (contactgegevens zie hierboven).